تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام

کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام، روز چهارشنبه ۱۲ مردادماه از بابت ۴ماه مطالبات مزدی سال جاری اقدام به تجمع اعتراضی کردند. این کارگران می گویند در سال جاری هنوز دستمزدی دریافت … Read More