تداوم اعتراض کارگران شهرداری شوش

روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه، كارگران شهرداري شوش برای نهمین روز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود، که شامل ٤ ماه از حقوق...