ادامه  فشار بر خانواده های معلمان بازداشتی مریوان

در ادامه‎ فشار بر خانواده‎های معلمان بازداشتی شهر مریوان، روز گذشته سوم مرداد ماه خانواده‎ اسکندرلطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه به اداره‎ی اطلاعات این شهرستان احضار و‌ مورد بازجویی … Read More

تداوم اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز یکشنبه 8 دیماه، برای چندمین روز متوالی کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زدند.

تداوم اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز سه شنبه 3 دیماه برای چندمین روز متوالی کارگران شهرداری با برپایی اعتصاب و خودداری از جمع آوری زباله ها در سطح شهر خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی خود شدند.

ادامه اعتراضات کارگران شهرداری مریوان

روز چهارشنبه 27 آذرماه، کارگران شهرداری مریوان در ادامه اعتراضات خود نسبت به عدم پرداخت 7ماه حقوق ومطالبات دیگرشان، مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند .