تجمع اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج

  کارگران شهرداری یاسوج  روز یکشنبه 1 خردادماه، به دلیل معوقات  5 ماهه حقوق خود، جلوی…