اطلاعیه دبیر خانه کمیته مرکزی کومەله درباره دستگیری های شهرستان بانه

امروز خبری در پاره ای از رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی در مورد دستگیری شماری…