تجمع اعتراضی فعالان محیط زیست در شهرستان بندرلنگه

روز پنجشنبه 19 دیماه شماری از فعالان محیط زیست به همراه جمعی از فعالان گردشگری شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان با تشکیل زنجیره انسانی اعتراضشان را  نسبت به واگذاری بخشی از ساحل “بندر مقام”  برای پروژه «پرورش لاور میگو»بنمایش گذاشتند.