تجمع مالکان اراضی شهرک اندیشه در قزوین

  روز پنج شنبه 29 اردیبهشت، مالکان اراضی شهرک اندیشه در قزوین در اعتراض به عدم…