شکنجه دو عضو کانون صنفی معلمان کردستان

براساس خبر دریافتی، “اسکندر لطفی” و “مسعود نیک‌خواه” دو عضو کانون صنفی معلمان کردستان که در روز اعتراض سراسری معلمان بازداشت شده بودند در زیر شکنجه شدید قرار دارند. بامداد … Read More