تجمع کارگران کارخانه روغن نرگس شیراز

گروهی از کارگران کارخانه روغن نرگس شیراز روز سه شنبه 1 شهریور ماه در اعتراض به…

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شیراز

کارگران شهرداری شیراز روز سه شنبه 20 اردیبهشت ماه، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و…

عدم پرداخت دستمزد کارگران مخابرات راه دور شیراز

کارگران مخابرات راه دور شیراز از معوقات مزدی خود خبر دادند و  اعلام کردند که مطالبات…

بازداشت یک شهروند بهایی در شیراز

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 20 مردادماه، یک شهروند بهایی ساکن شیراز به نام “سهیلا…