وضعیت فاجعه‌بار کارگران صنایع نفت در مناطق جنوبی

بنابر گزارش منابع خبری کارگری، در روزهای اخیر بیشتر از پانصد نفر از کارگران در مراکز مختلف واقع در مناطق جنوبی دچار گرمازدگی شدید شده‌ و به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها … Read More