آغاز اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل صنعت نفت

روز دوشنبه ۵ اردیبهشت، کارگران پروژه ای و پیمانکاری شاغل صنعت نفت در پالایشگاه های اصفهان، فازهای گازی عسلویه و پتروشیمی بوشهر طی فرخوان قبلی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی … Read More