تداوم اعتراضات ضد دولتی در الجزایز

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه 28 آذرماه همزمان با برگزاری مراسم سوگند ریاست‌جمهوری الجزایر هزاران نفر…