تداوم اعتراضات ضد دولتی در الجزایز

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه 28 آذرماه همزمان با برگزاری مراسم سوگند ریاست‌جمهوری الجزایر هزاران نفر از شهروندان این کشور در شهرهای مختلف به خیابان آمده و علیه دولت شعار سردادند.