ضرب و شتم شدید چند پناهجوی ایرانی توسط پلیس یونان

براساس تصاویر پخش شده در شبکه های اجتماعی، شماری از پناهجویان ایرانی که در حال تلاش…