یورش ماموران رژیم به مغازه داران بندر کرگان

بنابه گزارش منشتره، شامگاه جمعه 6 دیماه، ماموران دریابانی بندر کرگان به منازل و مغازه‌های مردم حمله کرده و ضمن ضرب و شتم کسبه، به مغازه ها خسارت وارد کردند.