ادامه آبگرفتگی در خوزستان و هرمزگان

چند روز پس از بارش‌ شدید باران در مناطقی از استان‌های خوزستان و هرمزگان، گزارش‌های منتشر شده حاکی از مرگ یک کودک و آوارگی بیش از هزار نفر به دلیل آبگرفتگی است.