اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز

بنا به گزارش منتشره، سحرگاه روز پنج شنبه 3 مردادماه، یک زندانی که به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در زندان عادل آباد...