ادامه اعتراضات کارگران کارخانه قند فسا

روز شنبه 30 آذر ماه، کارگران کارخانه قند فسا در ادامه اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی بار دیگر مقابل فرمانداری ویژه  شهرستان فسا دست به تجمع زدند.