برچسب: عراق

تداوم تظاهراتهای ضد دولتی در عراق

بنابه گزارشات منتشره، علیرغم بازگرداندن سربازان به پادگان‌ها و جایگزینی آنان با ماموران پلیس، از شدت تظاهرات مخالفان دولت عراق نشده است. روز سه شنبه...

ادامه تظاهرات ضد دولتی در عراق

به گفته شاهدان عینی روز چهارشنبه 10 مهر ماه در یک خیابان اصلی در جنوب شرقی بغداد معترضان دست به تظاهرات زده و با خشونت...