اعتراض شماری از درمانگران اعتیاد به تصمیم سازمان غذا و دارو

روز سه شنبه ۶ اردیبهشت، شماری از درمانگران اعتیاد کشور در اعتراض به اقدام سازمان غذا و دارو مبنی بر توزیع و عرضه داروهای مخدر...