حبس و ابطال پروانه برای پزشکان مشوق اجرای تست غربالگری جنین

بر اساس سند انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، وزارت بهداشت رژیم طی نامه‌ای به تاریخ ۱۳ تیر ماه، درباره هرگونه آموزش، مشاوره و توصیه به انجام غربالگری ناهنجاری‌های جنینی در … Read More