فاجعه زلزله در افغانستان و دلایل عمق و وسعت آن

به گزارش رویترز روز چهارشنبه، حدود ساعت ۱ بامداد اول تیر 1401 زلزله ای با قدرت…