اعتصاب کارگران فاز ۱۴ عسلویه

بنابه گزارش منتشره، روز شنبه 12 مردادماه، جمعی از کارگران فاز ۱۴ عسلویه که تعداد قابل توجهی از آنها جوانان ایذه‌ای هستند، در اعتراض به...