اعلام حمایت اتحاد بین المللی از فراخوان مادران جانباختگان

“اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران” طی انتشار بیانیه ایی از فراخوان مادران جان باختگان برای برگزاری تجمع در روز 5 دیماه سال جاری حمایت کردند.