فعالیت تبلیغی و گرامیداشت ۳۱خرداد در شهرستان سقز

برپایه گزارش دریافتی دیگری از شهرستان سقز، روز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه جمعی از دوستداران و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران، به مناسبت روز پیشمرگ کومه له، ضمن … Read More