تجمع نیروهای فنی و حرفه‌ای کشور

روز سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه، جمعی از نیروهای فنی و حرفه‌ای کشور با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت کار و رفاه اجتماعی...