فوت محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر

دوشنبه – ۲۷ خرداد – ۱۳۹۸ , 17 – 06 – 2019 روز دوشنبه 27 خرداد ماه، محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر که برای...