مبارزه برای دریافت حقوق عقب افتاده کارگران، می تواند هماهنگ و سراسری شود

  دور جدید اعتصاب و اعتراضات  کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که از روز دوشنبه اول مهرماه اغاز شده است ، برای هشتمین روز متوالی  همچنان ادامه … Read More

دادگاهی کارگران داغ ننگی دیگر بر پیشانی رژیم اسلامی

رژیم جمهوری اسلامی قرار است در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ برابر با سوم اوت ۲۰۱۹ اسماعیل بخشی، علی نجاتی از فعالین و رهبران کارگران هفت تپه و سپیده قلیان، ساناز … Read More