اعتراض کارکنان گسترش فولاد تبریز

روز چهارشنبه 12 تیر ماه، کارگران شرکت “گسترش فولاد” تبریز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند. به گفته معترضان...