تغییر قانون مهاجرتی کبک در کانادا

دوشنبه – ۲۷ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۷ – ۰۶ – ۲۰۱۹ به گزارش رسانه‌های کانادا با تصویب قانون تازه، هزاران نفر که بر اساس روند قبلی درخواست مهاجرت کرده … Read More