تجمع  اهالی شهرهای جوشقان قالی و کامو به فعالیت معدن آهن منطقه

مردم شهرهای “جوشقان قالی” و “کامو” در استان اصفهان  روز پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه در اعتراض به فعالیت یک معدن آهن و نابودی محیط زیست آن منطقه اقدام به برگزاری … Read More