به یاد جانباختگان قتل عام زندانیان سیاسی  مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷

    مردادماه، سالروز آغاز یکی از خونین ترین و جنایتکارانه ترین اعمال رژیم اسلامی در ایران است. کشتار زندانیان سیاسی در نخستین روزهای مردادماه سال ۱۳۶۷ با کشتار اعضاء … Read More