قتل عام گسترده در پی درگیرهای دولت و مخالفان در اتیوپی

به گفته شاهدان و مقامات محلی روز یکشنبه 29 خردادماه، در حمله اعضای «ارتش آزادیبخش اورومو»…