اختلال دوباره اینترنت در ایران

روز پنجشنبه 28 آذرماه، “نت بلاکز” موسسه ناظر بر اینترنت از اختلال گسترده در ایران خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر دسترسی اینترنت در ایران به زیر ۵۰ درصد رسیده است.