اختلال در اینترنت ایران طی دو روز

برخی گزارش‌های منتشرشده حاکی از اختلال در اینترنت از روز پنجشنبه و افزایش آن در بامداد…

تداوم اعتراضات و قطع اینترنت در خوزستان

همزمان با ادامه اعتراضات به افزایش گرانی نان در شهرهای مختلف خوزستان؛  خبرهایی نیز از قطع…