تداوم اختلال در اینترنت در برخی از شهرهای ایران

روز پنجشنبه 5 دیماه، قطع اینترنت همزمان با بزرگداشت چهلم جان باختگان قیام آبان که از روز چهارشنبه…