وقوع آتش سوزی مرگبار در لاس وگاس آمریکا

به گزارش منتشره، در جریان وقوع آتش سوزی در ساختمانی در ایالت لاس وگاس آمریکا دستکم…