امتناع از اندیشیدن در مارکسیسم روسی نظریه‌ی مارکسی و جنگ اوکراین

  مهران زنگنه «بن‌ بست» تنها زمانی تثبیت می‌شود که از پیدا کردنِ راهِ خروج دست بکشیم. (موریس بلانشو)  با خواست حفظ شروط بن‌بست، جستجو برای  خروج از آن بیهوده … Read More