بازداشت چهار فعال جنبش معلمان

روز شنبه دهم اردیبهشت ماه، یک روز پیش از تجمع سراسری معلمان و در آستانه روز جهانی کارگر، ماموران امنیتی چهار تن از اعضای کانون...