خاکریز اول رژیم اسلامی  با مبارزه زنان در حال سقوط است

علی اصغر گرجی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم در همایش …