حمایت دانشجویان از خانواده جانباختگان متروپل آبادان

شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان روز دوشنبه ۹ خردادماه با برپایی مراسماتی، یاد جانباختگان فاجعه متروپل آبادان را گرامی داشتند. این دانشجویان نوشیروانی … Read More