محدود شدن حق اعتصاب کارگران در مجارستان

به گزارش  منتشر شده، “ویکتور اروبان” نخست وزیر مجارستان اخیرا طی دستوری، حق اعتصاب برای کارگران، معلمان و کارمندان را محدود کرده است. در هفته‌های اخیر برخی تشکل‌های معلمان و … Read More