معامله قرن، راه حل آمریکا برای فلسطین

چهارشنبه – ۵ تیر – ۱۳۹۸ , ۲۶ – ۰۶ – ۲۰۱۹ در دو روز گذشته به ابتکار آمریکا کنفرانسی در “منامه”پایتخت بحرین در رابطه با مسئله فلسطین در جریان … Read More