حضور مردم بر مزار جان باختگان اعتراضات آبانماه

روز چهارشنه 4 دیماه، در آستانه چهلمین روز جان باختن تعدادی از معترضان آبانماه، شمار زیادی از مردم در شهرهای مختلف بر سر مزار این این جانباختگان حاضر شدند.