تجمع اعتراضی مرغداران در برابر وزارت جهاد کشاورزی

  روز شنبه ۳۱ اردیبهشت، شماری از مرغداران در اعتراض به سیاست‌های جهاد کشاورزی در راستای قیمت‌گذاری و پخش نهاده‌های مرغداری، تجمعی مقابل ساختمان این ورزات برگزار کردند. تجمع‌کنندگان معترض … Read More