بازگرداندن گروهی دیگر از پناهجویان افغانستانی در آلمان به کابل

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۶ – ۰۶ – ۲۰۱۹ علیرغم انتقادات فراوان نسبت به بازگرداندن پناهجویان افغانستانی از آلمان، قرار است یک گروه دیگر از این پناهجویان … Read More