مرگ یک سیاهپوست در آمریکا در پی اصابت ده‌ها گلوله پلیس

پلیس شهر آکرون واقع در ایالت اوهایو در آمریکا یکشنبه 12 تیرماه، چندین ویدیو مربوط به…