افزایش شمار مصدومان زلزله مسجد سلیمان

گزارشات منتشره حاکی از افزایش شمار مصدومان زمین لرزه روز دوشنبه 17 تیر ماه در مسجد…