مسمومیت دهها دانشجوی دیگر در زنجان

تنها چند هفته پس از مسمومیت غذایی ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های تهران، روز شبنه ۲۸ خرداد ماه، ۵۰ دانشجوی دیگر  در زنجان دچار مسمومیت گوارشی شدند. به ادعای رئیس دانشگاه … Read More