مصدوم شدن بیش از یکصد نفر در انفجار کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد

روز دوشنبه ۲۳خرداد ماه، دستکم ۱۳۳ نفر بر اثر انفجار کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد بر اثر انفجار و مسمومیت ناشی از انتشار گاز سمی مصدوم شدند. از تعداد دقیق کارگران … Read More