برگزاری تظاهرات ضد دولتی در مصر

روز جمعه 5 مهر ماه،  شهروندان چندین شهر مصر بار دیگر به خیابان آمده و با…

درگیری در میان نیروهای ارتش مصر و شبه نظامیان در صحرای سینا

تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد، گروه‌های شبه‌نظامی با حمله به یک پست بازرسی در صحرای سینا،…